כנס לרגל פרסום הספר "בסימן טראומה, עיונים בזהות, זיכרון וייצוג"

21/06/2016 - 17:30 - 19:30