סדנה בינלאומית: Trends in Legal Formalism and the Judicial Role: Jurisprudence meets Empirical Legal Studies

שלחו לחבר
18/12/2016 - 18:00 - 09:00

מרכזת: פרופ' מיכל אלברשטין

program: