נדחה למועד לא ידוע -כנס "מעמד שר המשפטים"

11/12/2016 - 09:00 - 20:00

"המעמד המשפטי והציבורי של שרי משפטים בישראל"

הכנס בשיתוף התנועה למשילות ודמוקרטיה

מרכזים: פרופ' אריאל בנדור ועו"ד שמחה רוטמן