ארוע הבימה הציבורית לשיח יהודי ודמוקרטי -המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי

15/11/2016 - 17:00 - 19:45