סמינר מחלקתי עם Prof. Cesare Romano, Lloyola Law School

שלחו לחבר
15/11/2016 - 15:30 - 14:00

"International Judicialization in the Arab World"

 

מרכז: פרופ' יובל פלדמן