סמינר מחלקתי עם Prof. Monica Hakimi

שלחו לחבר
27/12/2016 - 15:30 - 14:00

 University of Michigan

"Constructing an International Community"

בנין הפקולטה למשפטים 306, אולם 200