הבימה הציבורית: "הילכו שניים יחדיו: חינוך מגדרי וחינוך משלב"

שלחו לחבר
12/01/2017 - 20:15 - 17:30

המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי

תכנית: