הסמינר המחלקתי

שלחו לחבר
28/03/2017 - 15:30 - 14:00

Prof. Kim Rubenstein, Australian National University

"The Vulnerability of Dual Citizenship: from Supranational Subject to Citizen to Subject ?"

בנין משפטים 306, אולם 200