הסמינר המחלקתי

שלחו לחבר
מועד
28/03/2017 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2017-03-28 14:00:00 2017-03-28 15:30:00 הסמינר המחלקתי Prof. Kim Rubenstein, Australian National University "The Vulnerability of Dual Citizenship: from Supranational Subject to Citizen to Subject ?" בנין משפטים 306, אולם 200 הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

Prof. Kim Rubenstein, Australian National University

"The Vulnerability of Dual Citizenship: from Supranational Subject to Citizen to Subject ?"

בנין משפטים 306, אולם 200