הסמינר המחלקתי

שלחו לחבר
09/05/2017 - 15:30 - 14:00

פרופ' יובל פלדמן, אוניברסיטת בר-אילן

 

"The ethical perils of codes of conduct written in a personal, informal language"

 

Authors: M. Kouchaki, Y. Feldman, F. Gino