משפטים נפגשים: "כשחשדנות וחפות נפגשות"

20/04/2017 - 18:00 - 20:00

המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי

עם פרופ' יצחק ברנד, אוניברסיטת בר-אילן ופרופ' רינת קיטאי, המרכז האקדמי למשפט ועסקים

בנין 306, אולם 200