כנס של הקליניקה למשפט עברי

22/05/2017 - 17:00 - 19:30

מרכזת: ד"ר שפרה מישלוב

program