סמינר חוקרים בחקר ההלכה והמשפט העברי

שלחו לחבר
26/04/2017 - 17:30 - 16:00

מרצה: פרופ' שמחה עמנואל

בנין משפטים 306, אולם 200