סמינר חוקרים בחקר ההלכה והמשפט העברי

26/04/2017 - 16:00 - 17:30

מרצה: פרופ' שמחה עמנואל

בנין משפטים 306, אולם 200