הרצאת אורח

שלחו לחבר
מועד
22/05/2017 - 12:00 - 10:00הוספה ליומן 2017-05-22 10:00:00 2017-05-22 12:00:00 הרצאת אורח מר דוד לופובצקי מרכזת: עו"ד רוני רוטלר, הלקליניקה לזכויות לבעלי מוגבלויות בנין 306, קומה ב'   הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

מר דוד לופובצקי

מרכזת: עו"ד רוני רוטלר, הלקליניקה לזכויות לבעלי מוגבלויות

בנין 306, קומה ב'