הסמינר המחלקתי

שלחו לחבר
מועד
23/05/2017 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2017-05-23 14:00:00 2017-05-23 15:30:00 הסמינר המחלקתי עם פרופ' שי לביא, אוניברסיטת תל אביב בנין 306, קומה ב' הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

עם פרופ' שי לביא, אוניברסיטת תל אביב

בנין 306, קומה ב'