כנס "צובה" במשפט עברי

25/09/2017 - 17:00 - 20:00
26/09/2017 - 09:00 - 18:00
27/09/2017 - 09:00 - 16:00

בשיתוף האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל אביב

במלון צובה, ירושלם