ערב עיון במסגרת התכנית לטיפוח המצוינות- "רב-תרבותיות בחינוך"

27/06/2017 - 18:15 - 20:00

מרכזת: ד"ר מנאל תותרי-ג'ובראן

תכנית: