כנס צובה השמיני במשפט עברי

25/09/2017 - 14:00 - 20:00
26/09/2017 - 09:00 - 19:00
27/09/2017 - 09:00 - 17:00

בשיתוף האוניבקסיטה העברית ואוניברסיטת תל אביב

מרכז: ד"ר יעקב חבה, סגן-דיקן