בימה ציבורית, המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי

27/11/2017 - 19:00 - 21:30

מרכזת: ד"ר הילה בן אליהו