כנס של המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי, "טבלת הוהפלד"

24/12/2017 - 09:00 - 20:30

מרכזת: ד"ר הילה בן אליהו