"משפטים נפגשים", המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי

שלחו לחבר
11/12/2017 - 21:30 - 19:30

מרכזת: ד"ר הילה בן אליהו