"משפטים נפגשים", המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי

11/12/2017 - 19:30 - 21:30

מרכזת: ד"ר הילה בן אליהו