"משפטים נפגשים", המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי

שלחו לחבר
12/02/2018 - 21:30 - 19:30

מרכזת: ד"ר הילה בן אליהו