הכנס השנתי של מרכז רקמן

שלחו לחבר
מועד
16/01/2018 - 20:00 - 15:30הוספה ליומן 2018-01-16 15:30:00 2018-01-16 20:00:00 הכנס השנתי של מרכז רקמן אנו מתכבדים להזמינך לכנס השנתי החמישה-עשר לענייני נשים, משפחה ומשפט בישראל בנושא: הסדרה או הגברה? בחינת אמצע לחוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה לתכנית הכנס: /files/law/shared/rackman_kenes.pdf מספר המקומות מוגבל  נא אשרו השתתפותכם עד: 10/1/2018 במייל – rackman.kenes@gmail.com הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

אנו מתכבדים להזמינך
לכנס השנתי החמישה-עשר
לענייני נשים, משפחה ומשפט בישראל

בנושא:

הסדרה או הגברה?
בחינת אמצע לחוק להסדר
התדיינות בסכסוכי משפחה

לתכנית הכנס:

/files/law/shared/rackman_kenes.pdf

מספר המקומות מוגבל
 נא אשרו השתתפותכם עד: 10/1/2018
במייל – rackman.kenes@gmail.com