הכנס השנתי של מרכז רקמן

שלחו לחבר
16/01/2018 - 20:00 - 15:30

אנו מתכבדים להזמינך
לכנס השנתי החמישה-עשר
לענייני נשים, משפחה ומשפט בישראל

בנושא:

הסדרה או הגברה?
בחינת אמצע לחוק להסדר
התדיינות בסכסוכי משפחה

לתכנית הכנס:

/files/law/shared/rackman_kenes.pdf

מספר המקומות מוגבל
 נא אשרו השתתפותכם עד: 10/1/2018
במייל – rackman.kenes@gmail.com