הכנס השנתי של האגודה למשפט וחברה

28/01/2018 - 09:00 - 19:00

לתכנית:

/files/law/shared/ilsa_conf_updated.pdf

מרכזים: ד"ר מנאל תותרי-ג'ובראן וד"ר שי שטרן