"Workshop on Law & Big Data"

שלחו לחבר
14/05/2018 - 18:00 - 09:00

הפקולטה למשפטים והמכון למדעי הנתונים באוניברסיטת בר-אילן שמחים להזמין לסדנה הבינלאומית Law & Big Data

הסדנה, בתמיכת הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה באקדמיה הלאומית למדעים, תתקיים בפקולטה למשפטים בבר-אילן, בניין 306 חדר 200, בימים ב'-ג', 15-14 במאי 2018.

לתכנית הכנס לחץ:

מרכזים: פרופ' אורן פרז וד"ר אורי אהרונסון