סמינר מחלקתי עם פרופ' שאול שלווי,

שלחו לחבר
24/10/2017 - 15:30 - 14:00

אוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת אמסטרדם

"The Collaborative Roots of Corruption"

מרכז: פרופ' שחר ליפשיץ

בנין הפקולטה למשפטים 306, אולם 200