סדנת בית המשפט

שלחו לחבר
26/10/2017 - 20:30 - 18:00

מבוא: " מקום המשפט"

מרכזים: פרופ' צילי דגן וד"ר אורי אהרונסון