סדנת בית המשפט

26/10/2017 - 18:00 - 20:30

מבוא: " מקום המשפט"

מרכזים: פרופ' צילי דגן וד"ר אורי אהרונסון