סדנת בית המשפט

23/11/2017 - 18:00 - 20:30

"מלאכת השיפוט"