סדנת בית המשפט

21/12/2017 - 18:00 - 20:30

עם השופט עופר גרוסקופף, בית המשפט המחוזי מרכז