סדנת בית המשפט

שלחו לחבר
21/12/2017 - 20:30 - 18:00

עם השופט עופר גרוסקופף, בית המשפט המחוזי מרכז