סדנת בית המשפט עם השופט איתן אורנשטיין

18/01/2018 - 18:00 - 20:30

נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב

"חדלות פרעון"