סדנת בית המשפט עם השופט איתן אורנשטיין

שלחו לחבר
18/01/2018 - 20:30 - 18:00

נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב

"חדלות פרעון"