סמינר מחלקתי עם פרופ' בני פורת

14/11/2017 - 14:00 - 15:30

האוניברסיטה העברית בירושלים

הרצאה על הפרק העשירי מתוך ספרו של פרופ' פורת, צדק דלים: עקרונות דיני הרווחה מן התורה לספרות חז"ל

בנין משפטים 306, אולם 200