קבוצת מחקר "קבלת החלטות במרחב הציבורי"

שלחו לחבר
21/11/2017 - 15:30 - 14:00

מרכז: ד"ר אורי אהרונסון