קבוצת מחקר "קבלת החלטות במרחב הציבורי"

21/11/2017 - 14:00 - 15:30

מרכז: ד"ר אורי אהרונסון