פורום התכנית לטפוח המצוינות

21/11/2017 - 18:00 - 19:30

מרכז: ד"ר עד אייל