הסדנה לרגולציה סביבתית ודיני מים

07/03/2018 - 17:30 - 20:00

התוכנית לרגולציה ומדיניות סביבתית
הסדנה ברגולציה סביבתית ודיני מים


מתכבדים להזמינכם לשולחן עגול:
ניהול מערכתי של משק המים בכלים רגולטוריים ומכסות מים

בהשתתפות: תמי שור מנהלת אגף אסדרה רשות המים

לתכנית לחץ כאן: