הסדנה לרגולציה סביבתית ודיני מים

שלחו לחבר
מועד
07/03/2018 - 20:00 - 17:30הוספה ליומן 2018-03-07 17:30:00 2018-03-07 20:00:00 הסדנה לרגולציה סביבתית ודיני מים התוכנית לרגולציה ומדיניות סביבתית הסדנה ברגולציה סביבתית ודיני מים מתכבדים להזמינכם לשולחן עגול: ניהול מערכתי של משק המים בכלים רגולטוריים ומכסות מים בהשתתפות: תמי שור מנהלת אגף אסדרה רשות המים לתכנית לחץ כאן:   הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

התוכנית לרגולציה ומדיניות סביבתית
הסדנה ברגולציה סביבתית ודיני מים


מתכבדים להזמינכם לשולחן עגול:
ניהול מערכתי של משק המים בכלים רגולטוריים ומכסות מים

בהשתתפות: תמי שור מנהלת אגף אסדרה רשות המים

לתכנית לחץ כאן: