סמינר פקולטטיבי

24/04/2018 - 14:00 - 15:30

How the law keeps the money in the family: reconstructing eldr care in inheritance disputed

ד"ר שירי רגב