הגיעה העת לדבר על: התאבדויות במסגרת הקורס: "סוגיות מתקדמות ברפואה ומשפט"

21/06/2018 - 13:30 - 16:00

לתכנית לחץ: