משפט מבוים - מרכז רקמן

04/06/2018 - 17:00 - 19:30

משפט מבוים בנושא:

"על פרידה ושילוב"

כיצד משפיעה הזכות לשילוב בחינוך על זכות הילד למזונות?

לתכנית הכנס לחץ: