כנס הלכתי - מרכז רקמן

13/06/2018 - 15:45 - 19:30

כנה בנושא נישואין מחוץ לרבנות בישראל - לאתגר את הסטטוס קוו

לתכנית הכנס לחץ: