כנס הלכתי - מרכז רקמן

שלחו לחבר
13/06/2018 - 19:30 - 15:45

כנה בנושא נישואין מחוץ לרבנות בישראל - לאתגר את הסטטוס קוו

לתכנית הכנס לחץ: