ספרים בנושא קורונה

 ספרים חדשים דצמבר 2021

בהקלקה על שם הספר תוכלו לעבור ולעיין בו גם בקטלוג ולראות פרטים נוספים 

 

 

Constitutionalism under extreme conditions : law, emergency, exception 

constitute

 ספר זה בוחן את בעיית השינוי החוקתי בעתות משבר ובוחן כיצד המשפט הציבורי מנהל שינויים חוקתיים בתקופות לחץ יוצאות דופן. בחלק 1, "חירום, חריג ונורמליות", הכותבים דנים בשיטות בהן ניתן לסייע במתן לגיטימציה לשימוש בסמכויות חירום מבלי לפגוע בעקרונות החוקתיים הקיימים בתקופת שגרה. בחלק 2, "טרור ולחימה", הכותבים בוחנים כיצד חוקות מתפרשות בתקופות מלחמה, תוך התמקדות במתח בין זכויות הפרט לביטחון. חלק 3, "בריאות הציבור, משברים פיננסיים וכלכליים", מתייחס לאופן בו חוקות משתנות בתגובה למשברים שאינם פוליטיים במובן המקובל ושאינם אלימים. חלק 4, "חוקה לחברות מפולגות", פרק זה חוקר את הלחץ על חוקות שנועדו למשול על אוכלוסיות מגוונות ורב-לאומיות, וכיצד מבנים חוקתיים יכולים להקל על יציבות ואיזון במדינות אלו. חלק 5, "יצירת חוקה ושינוי חוקתי", מדגיש כיצד חוקות משתנות או נוצרות מחדש בתקופות של מתח. הספר מסתיים בפרק "מצבי חירום בבריאות הציבור וחוקתיות לפני הקורונה: בין הלאומי לבינלאומי" ועושה דיון עשיר באתגרים העומדים בפני חוקות ברגעי לחץ קיצוניים

 

 

The rule of law under fire

rule

בספר זה, הכותב בוחן את השורשים הפילוסופיים של שלטון החוק והפרשנות והמודרנית ולעתים קרובות השנויה במחלוקת שלו. לאחר מכן הוא חוקר 16 סכנות אידיאולוגיות, כלכליות, משפטיות ומוסדיות - פוטנציאליות לשלטון החוק. הן נעות מהפעלת שיקול דעת שיפוטי ומנהלי וריבונות פרלמנטרית, ועד צמיחת הגלובליזציה, המלחמה בטרור, והכוח המדאיג של הטכנולוגיה. הכותב גם מתייחס לחקיקה והאכיפה הדרקונית שנעשתה במספר מדינות לצמצום התפשטות הקורונה, מה שעורר חשש שכוחות החירום הללו עלולים להאריך ימים מעבר למגיפה ולהפוך למאפיין קבוע של הנוף המשפטי, ובכך לפגוע בשלטון החוק. הכותב מזהה אילו נושאים מהמערך הנרחב הזה מציבים סיכונים אמיתיים לשלטון החוק, ומציע כיצד ניתן להתמודד מולם כדי להבטיח את הגנתו ושימורו.

 

 

This is not normal : the politics of everyday expectations

this

אוסף המאמרים של החוקר הממשלתי קאס ר. סונשטיין בוחן את הבנות משתנות לגבי מה נורמלי, וכיצד שינויים אלו מסבירים את התנועה הפמיניסטית, תנועת זכויות האזרח, עלייתו של אדולף היטלר, העלייה של זכויות נשק, התגובה ל-COVID-19 והבנות משתנות של חירות. הנורמות הרווחות כוללות את עקרון שוויון, את הרעיון שלא להתייחס לעיתונות כאויב העם ואת חוסר הקבלה החברתית של ביטויים גלויים של גזענות. אך נורמות שונות מאוד מחוקים, הן מופיעות ומשתנות בתגובה לפעולות אינדיבידואליות וקולקטיביות. בחינת הנאציזם, #MeToo, עבודתם של אלכסנדר המילטון וג'יימס מדיסון, תיקוני חוקה, מגפות והשפעתו של איין ראנד. הכותב מגלה בספרו כיצד נורמות בסופו של דבר קובעות את צורת השלטון בארצות הברית, אירופה ובמקומות אחרים.

 

אור מתוך הסדק : מחשבות על חולי, סולידריות ומשמעות החיים בימי קורונה 

אור

ספר זה הוא דין וחשבון של פילוסוף על המפגש בין פילוסופיה לבין החיים הממשיים בעת הזאתשבה אנו מתנסים במגפת הקורונה. המגפה מערערת את הסֵדר, פוגעת בהבנת העולם המנחה את חיינו, משבשת את הזיקה הבין-אנושית ומותירה בנו חותם של אימה ופחד. ימי חולי ומגפה מציפים מחדש שאלות-יסוד קיומיות, אתיות, פוליטיות ודתיות, שבשגרת חיינו הסדורה והיומיות אינן עולות, או שהן מוסטות לשוליים. בימי מחלה אלה מתערער המובן מאליו של חיינו, וסדק עמוק נפער בחיינו. סדק זה יכול להצמית אותנו, לפגוע ברקמת חיינו ולשלול מהם את משמעותם. אבל הסדק יכול גם להיות הזדמנות לגילוי אפשרויות חדשות על הקיום האנושי דווקא בעת הזאת. הספר אינו מתיימר לפתור את השאלה המטפיזית של משמעות החיים, אבל הוא מצביע על משמעות בחיים, הזמינה ומחייבת דווקא בימים אלה.

 

 

חוסנה של החברה הערבית בישראל במשבר הקורונה

חוסנה

המשבר הלאומי הרב-מערכתי שמחוללת מגפת הקורונה בישראל, העמיד במבחן את יכולתה של החברה הערבית, להתמודד עמו ועם השלכותיו לטווח הקצר ולטווח הארוך. מזכר זה מסכם מחקר שנערך בנושא במכון למחקרי ביטחון לאומי. המחקר התבסס על התפיסה של "חוסן חברתי" והוא כלל סקירה וניתוח של התמודדות הציבור הערבי בישראל עם משבר הקורונה. נבחנו הפעולות שננקטו לבלימת התפשטות הנגיף ביישובים הערביים ובמזרח ירושלים, התמודדות החברה הערבית עם ההיבט הכלכלי של המשבר, וכן פעילות כוחות הביטחון ביישובים הערבים בימי המגפה.

 

 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 13/03/2022