כנס חוזים

28/06/2022 - 17:00 - 09:00הוספה ליומן 2022-06-28 09:00:00 2022-06-28 17:00:00 כנס חוזים כנס חוזים פרטים יפורסמו בההשך  בניין 306 חדר 200 הפקולטה למשפטים law.faculty@biu.ac.il Asia/Jerusalem public
מיקום
בניין 306 חדר 200

כנס חוזים

פרטים יפורסמו בההשך 

תאריך עדכון אחרון : 24/04/2022