שלחו לחבר

בית המשפט ומינויים ציבוריים

15/05/2022 - 17:00 - 11:30הוספה ליומן 2022-05-15 11:30:00 2022-05-15 17:00:00 בית המשפט ומינויים ציבוריים מועדון משפט וחירות מזמין לכנס ארצי ראשון בנושא  בית המשפט ומינויים ציבוריים פרטים והזמנה ירושלים הפקולטה למשפטים law.faculty@biu.ac.il Asia/Jerusalem public
מיקום
ירושלים

מועדון משפט וחירות מזמין לכנס ארצי ראשון בנושא  בית המשפט ומינויים ציבוריים

פרטים והזמנה

תאריך עדכון אחרון : 08/05/2022