משרדי הפקולטה יהיו סגורים במהלך החופשה המרוכזת של האנויברסיטה בימים 14.8-18.8.2022

חופשה מרוכזת

תאריך עדכון אחרון : 31/07/2022