צום ט' באב בפקולטה- משרדי הפקולטה יהיו סגורים ביום א' 7.8.2022

ט' באב

תאריך עדכון אחרון : 31/07/2022