שבת בוגרים והשתלמות

שלחו לחבר
24/11/2018–23 - 23:00 - 08:00

שבת בוגרים והשתלמות-פרשת וישלח 23-24.11.2018

מצ"ב תכנית ההשתלמות