שבת בוגרים והשתלמות

שלחו לחבר
מועד
24/11/2018–23 - 23:00 - 08:00הוספה ליומן 2018-11-23 08:00:00 2018-11-24 23:00:00 שבת בוגרים והשתלמות שבת בוגרים והשתלמות-פרשת וישלח 23-24.11.2018 מצ"ב תכנית ההשתלמות הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

שבת בוגרים והשתלמות-פרשת וישלח 23-24.11.2018

מצ"ב תכנית ההשתלמות