סמינר פקולטטיבי

שלחו לחבר
16/10/2018 - 15:30 - 14:00

סמינר פקולטטיבי - 'על כללים וטעמים: מסגרת מושגית חדשה לעיון בטעמי המצוות וההלכות'