עדכון - לוח בחינות תואר ראשון שנה"ל תשפ"ד

 

שלום רב,

להלן לוחות הבחינות לשנה"ל תשפ"ד:

סמסטר א מועד א

סמסטר א מועד ב

סמסטר ב מועד א

סמסטר ב מועד ב

לתשומת לבכם/ן -

לוחות הבחינות אינם סופיים וניתנים עדיין לשינויים.

בתקופה של מועדי ב' של סמסטר א' יתקיים גם שבוע הראיונות לתלמידי שנה ג' – המועדים של שבוע זה טרם פורסמו ולכן לא ניתן להתאים את הלוח בהתאם.

ההתאמות ייעשו בהמשך.

בברכה,

הפקולטה למשפטים

 

תאריך עדכון אחרון : 03/09/2023