ברכות לדוקטורנטית הילה גפן-שפיץ

ברכות לדוקטורנטית הילה גפן-שפיץ על קבלת מענק מחקר מטעם קרן המחקרים של המוסד לביטוח לאומי למימון מחקרה בנושא: "הפרטה, מיסוד-מחדש ושינוי חברתי: המקרה של נישואין ללא-נישואין ותעודות ידועים-בציבור".

מחקרה של הילה המבוסס על ראיונות עומק עם זוגות שאינם נשואים זה לזה מתמקד במפגש של הזוגות עם סוכני המדינה במסגרת הליכים בירוקרטיים למיצוי זכויותיהם. המחקר צפוי להעשיר את גוף הידע אודות אוכלוסיית הידועים-בציבור ולסייע בעיצוב המדיניות החברתית-כלכלית המסדירה את מעמדם וזכויותיהם. עבודת הדוקטורט של הילה  נכתבת בהנחייתם של פרופ' שחר ליפשיץ וד"ר שירי רגב-מסלם.

תאריך עדכון אחרון : 26/06/2024