קמפיין לקרן סיוע לסטודנטים וסטודנטיות בחזית

 

5,000 סטודנטים וסטודנטיות שלנו מגויסים למלחמה. הם עזבו את בתיהם, את משפחותיהם, את חלומם לתואר אקדמי, ועכשיו נלחמים למען הקיום והביטחון של מדינת ישראל.

הם צריכים את תמיכתנו כדי להתפנות פיזית ונפשית להילחם בחזית. השקט הנפשי שלהם יגיע מהידיעה שיש להם את הגב ואת התמיכה שלנו - לשכר לימוד, למחייה ולהוצאות הטיפול אחרי המלחמה.

האוניברסיטה הקימה למענם קרן לסיוע כלכלי וכעת אנחנו זקוקים לתרומות שלכם כדי שנוכל לתמוך בהם ולהבטיח את עתידם.

הצטרפו אלינו, יחד ניתן להם גב!

https://www.jgive.com/new/he/ils/donation-targets/114245

*התרומות מוכרות לצרכי מס

 

Israel is facing a challenging time, and as a faculty member at Bar-Ilan University, I want to share that over 5,000 of our students are on reserve duty or evacuated from their homes.

We are very proud of our students who have halted their lives to go fight for the state of Israel. However, many have expressed concerns about continuing their studies amidst this upheaval.

To alleviate their worries and ensure their dreams of higher education aren't lost, we've established the Student Lifeline fund for tuition and dormitory expenses.

Your donation would mean a lot in ensuring their peace of mind now so they can focus on their mission and win the war!

With hope for quieter days

https://www.jgive.com/new/he/ils/donation-targets/114245

 

תאריך עדכון אחרון : 07/04/2024