משפט עברי - סדנת חוקרים

28/11/2018 - 16:00 - 17:30
סדנת החוקרים במשפט עברי