משפטים נפגשים-עידוד הפעילות הכלכלית בחוק רישוי עסקים

שלחו לחבר
13/11/2018 - 15:30 - 14:00

מפגש  בין חברי סגל אקדמי לבין חברי סגל קליני בפקולטה למשפטים בנושא

"עידוד הפעילות הכלכלית" בחוק רישוי עסקים –תמיכה בעסקים קטנים או התערבות בשיקול הדעת

 של הרגולטור?

שיחה בעקבות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים

ישוחחו:

פרופ' עדי אייל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

 עו"ד יותם שלמה, הקליניקה לרגולציה סביבתית, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן