נשים, פמיניזם ודת

26/11/2018 - 18:00 - 19:00

מפגש של קבוצת המחקר בנושא נשים, פמיניזם ודת

יתקיים בחדר 300

המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי